Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕRASMUS+ «WE HEAR YOU»

Φωτογραφία του χρήστη Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης.

Σήμερα είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης μερικούς από τους εκπροσώπους φορέων που συμμετείχαν στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕRASMUS+ «WE HEAR YOU». Οι επισκέπτες μας είχαν βρεθεί πριν από την Αθήνα στη Σύρο.
Ξεναγήθηκαν στο Μουσείο και στις συλλογές του και πήραν μια γεύση των προγραμμάτων "Το παλιό σχολείο" και "Περπατάω με την τάξη μου στη Πλάκα".

Αντιγράφω το Δελτίο Τύπου για τη δράση:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕRASMUS+ «WE HEAR YOU»

Φωτογραφία του Miltos Sakellariou.
Η ΑΝΑΔΡΑΣΙΣ, σε συνεργασία με την Διεπιστημονική Ομάδα της ΕΠΑ Σύρου, και τον ΣΣΝ N. Κυκλάδων, έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε στις 13 -18 Μαΐου στην Σύρο, τους εκπροσώπους των 8 φορέων από 6 χώρες ( Σουηδία, Βρετανία, Βέλγιο, Ιταλία, Ελλάδα, Ολλανδία), που συμμετέχουν στην Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕRASMUS+ «WE HEAR YOU» . 

Οι νέοι παρουσιάζουν δυσπιστία στους δημοκρατικούς θεσμούς και αξίες και το επίπεδο συμμετοχής των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες είναι χαμηλό.

Αυτό ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους για de facto κοινωνική περιθωριοποίηση, διακρίσεις, ρατσισμό, πολιτικό και θρησκευτικό εξτρεμισμό, την απουσία από το σχολείο και την μαθητική διαρροή και εν τέλει την εγκατάλειψη της εκπαίδευσης.

Υπάρχει λοιπόν ανάγκη αυξημένης συμμετοχής των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες, ανάγκη αύξησης της εμπιστοσύνης των νέων στους δημοκρατικούς θεσμούς.

Γι αυτό είναι σημαντικό να βρούμε νέες μεθόδους και εργαλεία για τους νέους εργαζομένους (εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, εκπαιδευτές νέων κλπ) να επικοινωνούν με τη νεολαία με πιο συμμετοχικό τρόπο και να προσεγγίσουν αυτές τις ομάδες νέων.

Στόχος του έργου αυτού, είναι να παράσχει μια βάση για μια βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών, καθώς και των δομών που θα στηρίξουν τον δημοκρατικό διάλογο, και τη συμμετοχή των νέων, προκειμένου να προωθηθεί η συμμετοχή τους ως πολιτών, και να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση και οι αρνητικές επιπτώσεις τους στα άτομα και στην κοινωνία.

Στόχοι του έργου είναι :
• Προσδιορισμός υφιστάμενων μεθόδων και εργαλείων για τους επαγγελματίες της νεολαίας. Δημιουργία δεδομένων με καλές πρακτικές και ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα-εργαλεία.
• Σχεδιασμός νέων μεθόδων και εργαλείων – πιλοτική εφαρμογή από τους συμμετέχοντες φορείς.
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων, όπως η δημιουργία δύο μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για επαγγελματίες.
• Πιθανές διαρθρωτικές αναθεωρήσεις-προτάσεις, που θα διευκολύνουν τη συμμετοχή των νέων.
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
• Västerås stads Gymnasie- och vuxenutbildning (Coordinating) -ΣΟΥΗΔΙΑ
• Erasmushogeschool, Brussels- ΒΕΛΓΙΟ
• Equality Cooperativa Sociale, Padua -ΙΤΑΛΙΑ
• TOPunt, Gent - ΒΕΛΓΙΟ
• European Network of Social Authorities, Venice -ΙΤΑΛΙΑ
• Double Helix Resources, London –Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
• Gemeente Rotterdam -ΟΛΛΑΝΔΙΑ
• Anadrasis Initiative Information, Ermoupolis -ΕΛΛΑΔΑ
• Veneto Region (associated partner)- ΙΤΑΛΙΑ
• Kenniscentrum Sociaal, Brussels (associated partner)-ΒΕΛΓΙΟ
Ο συντονιστής του Προγράμματος WHY
για την ΑΝΑΔΡΑΣΙΣ
Μίλτος Σακελλαρίου
ΜSc Counseling Psychology

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου