Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Η Μαγική Τράπουλα σε Ακαδημαϊκή Έρευνα

Αποτέλεσμα εικόνας για Μαγική τράπουλα παραμυθιων
Μεγάλη χαρά και τιμή να βλέπεις τη δουλειά σου να γίνεται μέρος μιας από τις πρώτες έρευνες στην Ελλάδα που συνδυάζουν τη δημιουργική γραφή με το θεατρικό παιχνίδι και τη δραματική τέχνη.
Η "Μαγική Τράπουλα των Παραμυθιών", η "Παραμυθοτράπουλα", μετά το ταξίδι της σε σχολεία, αίθουσες εκδηλώσεων, μουσεία, παραλίες, βουνά και ποτάμια, ακολουθεί τώρα Ακαδημαϊκή καριέρα. Τα τι και τα πως στο κείμενο που ακολουθεί.
Η Αφροδίτη Χαραλαμπάκη πέραν της επιστημονικής της κατάρτισης είναι και μια χαρισματική αφηγήτρια παραμυθιών... 

Η παραμυθοτράπουλα
σε ακαδημαϊκή έρευνα

Η παραμυθοτράπουλα, όπως τη σκέφτηκε ο Κώστας Στοφόρος και τη ζωγράφισε η Στεφανία Βελδεμίρη, βασιζόμενοι στις «λειτουργίες» του παραμυθιού του Βλαντιμίρ Προπ και στη Γραμματική της φαντασίας του Τζιάνι Ροντάρι, αποτέλεσε πολύτιμο «μαγικό συστατικό» σε ακαδημαϊκή έρευνα.
Συγκεκριμένα, η δασκάλα και θεατροπαιδαγωγός Αφροδίτη Χαραλαμπάκη ερεύνησε στη μεταπτυχιακή της διατριβή τη Δημιουργική Γραφή σε συνδυασμό με τη Δραματική Τέχνη, σε μαθητές Ε’ Δημοτικού. Η ερευνήτρια σχεδίασε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργικής γραφής μέσω της δραματικής τέχνης, στο οποίο οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να οδηγηθούν μέσα από παιχνίδια και ομαδικές βιωματικές δράσεις στη σύλληψη, συγγραφή και παρουσίαση ιστοριών και παραμυθιών. Το πρόγραμμα αποτελούνταν από δέκα εργαστήρια κλιμακούμενης δυσκολίας. Στο έκτο εργαστήριο, με τίτλο «Μία φορά κι έναν καιρό…», αξιοποιήθηκε η μαγική τράπουλα προκειμένου οι μαθητές να αντιληφθούν τις βασικές λειτουργίες των παραμυθιών και να τις ανασυνθέσουν σε δικά τους κείμενα.
Η έρευνα εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και στη δια βίου Μάθηση» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ο πλήρης τίτλος της εργασίας είναι «Δραματική Τέχνη με στόχο τη Δημιουργική Γραφή: μια έρευνα σε μαθητές/τριες Ε' τάξης Δημοτικού Σχολείου».

Παρακάτω παρατίθεται η περίληψη της εργασίας.
Η παρούσα έρευνα μελετάει τα οφέλη για τους μαθητές της Ε’ Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Αργύρη-Λαιμού, από τη συμμετοχή τους σε εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής με τη χρήση της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση. Πρόκειται για μία έρευνα δράσης με πειραματικό χαρακτήρα, η οποία εστιάζεται στην ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου, στη στάση των μαθητών προς το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, σε αντιλήψεις και εμπειρίες των μαθητών σχετικά με τη Δημιουργική Γραφή και τη Λογοτεχνία, καθώς και στη δυναμική της ομάδας, μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν τα εργαστήρια. Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, οι μαθητές αναμένονταν να επωφεληθούν πολλαπλώς από τη συμμετοχή τους σε βιωματικές δράσεις γραφής και θεάτρου, και συγκεκριμένα σε γνωστικό, γλωσσικό, συναισθηματικό, ψυχοκινητικό, εκφραστικό και κοινωνικό επίπεδο. Το θέμα μελετήθηκε με πλήθος εργαλείων και μεθόδων, ποσοτικών και ποιοτικών. Χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου, το οποίο αναλύθηκε στατιστικά, ερωτηματολόγιο ανοιχτού τύπου το οποίο αναλύθηκε με ποσοτικοποίηση, διενεργήθηκαν συνεντεύξεις σε ομάδες εστίασης, συμπληρώθηκε ημερολόγιο παρατήρησης, υπήρξε κριτικός φίλος και συγκεντρώθηκαν κείμενα και ζωγραφιές από τα εργαστήρια, που λειτούργησαν ως ερευνητικά δεδομένα. Μέσω της ποσοτικής και της ποιοτικής ανάλυσης των δεδομένων και της συνεξέτασης των αποτελεσμάτων, διαπιστώσαμε τη θετική επήρεια της Δημιουργικής Γραφής και της Δραματικής Τέχνης στο γραπτό λόγο των μαθητών και στις ομαδοσυνεργατικές τους δεξιότητες. Επιπλέον, συγκεντρώσαμε πλήθος στοιχείων σχετικά με στάσεις και απόψεις των μαθητών για θέματα σχετικά με τη Δημιουργική Γραφή και την έκφραση γενικότερα.

Στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας θεμελιώνεται θεωρητικά ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και, μεταξύ άλλων, αναφέρεται:
Το έκτο εργαστήριο έχει τίτλο «Μία φορά κι έναν καιρό…». Πρόκειται για ένα εργαστήριο που εστιάζει στα λαϊκά παραμύθια και δίνει στους μαθητές την ευκαιρία και τα βασικά εργαλεία για να γράψουν το δικό τους παραμύθι, βασισμένοι σε μοτίβα των λαϊκών παραμυθιών. Αρχικά, η εμψυχώτρια αφηγήθηκε ένα παραμύθι, ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές και στη συνέχεια τούς μοιράστηκαν καρτέλες από τη «Μαγική Τράπουλα των Παραμυθιών». Με βάση τις λειτουργίες που αναγράφονταν στις καρτέλες, οι μαθητές συνέγραψαν ομαδικά τα δικά τους παραμύθια. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις 21 λειτουργίες που ξεχώρισε ο Τζιάνι Ροντάρι, από τις 31 λειτουργίες των παραμυθιών που διατύπωσε ο Βλαντιμίρ Πρoπ, και οι οποίες θεωρούνται ως «τα συστατικά στοιχεία» όλων των παραμυθιών και των παραλλαγών τους (Προπ, 1991· Ροντάρι, 2003: 91-100). Το εργαστήριο παραμυθιού δεν θα μπορούσε να λείπει από το πρόγραμμα παρέμβασης, καθώς βασικό όφελος της αξιοποίησής του στην παιδαγωγική διαδικασία είναι, μεταξύ πολλών άλλων, η καλλιέργεια της δημιουργικής φαντασίας (Μαλαφάντης, 2011: 233-248).
Τέλος, στο Παράρτημα της εργασίας υπάρχει αναλυτικά το σχέδιο μαθήματος, καθώς και το επιπλέον υλικό που χρησιμοποιήθηκε:

 6ο Εργαστήριο
Τίτλος: «Μία φορά κι έναν καιρό…»

Στόχοι:
  • Εισαγωγή στις λειτουργίες των παραδοσιακών παραμυθιών
  • Παραγωγή πρωτότυπων ιστοριών, με παραμυθιακά στοιχεία
  • Ενίσχυση των δεσμών της ομάδας

Διαδικασία:
Προετοιμασία:
Καθένας λέει μια πρόταση που αρχίζει με τη φράση «Μία φορά κι έναν καιρό…».

Εισαγωγή ερεθίσματος:                 
Αφήγηση του λαϊκού παραμυθιού «Ο Ήλιος και το Φεγγάρι» (βλ. παρακάτω) από την εμψυχώτρια.
Πηγή: Χιώτικα παραμύθια, Νίκος Γιαλούρης, σ. 16
Διασκευή- μερική προσαρμογή στην κοινή ελληνική: Αφροδίτη Χαραλαμπάκη

Επεξεργασία ερεθίσματος, πρωτότυπες δημιουργίες, παρουσιάσεις:
Συζητάμε για τις λειτουργίες των παραμυθιών (μαγική τράπουλα), οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες (τρεις πεντάδες), τα τραπουλόχαρτα μοιράζονται στις ομάδες και κάθε ομάδα φτιάχνει ένα παραμύθι, αξιοποιώντας τις λειτουργίες που της έτυχαν. Οι ομάδες γράφουν το παραμύθι τους και το διαβάζουν στους υπόλοιπους μαθητές ή το παρουσιάζουν ζωντανεύοντάς το.

Αναστοχασμός:
  • Σύντομη συζήτηση σε κύκλο.
  • Χαλάρωση, κίνηση στο χώρο.
 Αποτέλεσμα εικόνας για Μαγική τράπουλα παραμυθιων

Η Μαγική Τράπουλα των Παραμυθιών κυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση από την ΚΑΠΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ


Παπαρηγοπούλου 6 | 121 32 | Περιστέρι
Τ: 210 68 59 273
E: info@kapaekdotiki.gr
www.kapaekdotiki.gr

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

Όταν η ιστορία συναντά τη λογοτεχνία

Φωτογραφία της Rania Polycandrioti.

Σήμερα το μεσημέρι περνώντας έξω από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών είδα την αφίσα για τον κύκλο συζητήσεων με θέμα  "Συνάντηση ιστορίας και λογοτεχνίας στη σύγχρονη έρευνα" που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / EΙΕ, Τομέας Βυζαντινών Ερευνών και Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών στις 6 | 13 | 20 | 27 Φεβρουαρίου 2018 στις 19.00 στο ΕΙΕ, Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας»

Βλέποντας θέματα και εισηγητές πιστεύω ότι θα είναι μια πραγματικά γόνιμη και ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Φυσικά με αγγίζει προσωπικά καθώς αυτό παλεύω να συγκεράσω γράφοντας για παιδιά τα τελευταία χρόνια: Την ιστορία με τη λογοτεχνία.

Το ενδιαφέρον διπλό...

Oι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, στο Αμφιθέατρο ''Λεωνίδας Ζέρβας'' του ΕΙΕ, Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Παγκράτι, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.
Αν δεν καταφέρετε να πάτε ως το ΕΙΕ, σημειώνω ότι οι ομιλίες μεταδίδονται ζωντανά από τη διεύθυνση: http://media.ekt.gr/live

Κι αν σου μιλώ με παραμύθια...


6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “Γιάννης & Αριστείδης Δελής”
Κι αν σου μιλώ με παραμύθια... (από το lesvosnews.net)

ΘΕΑΤΡΟ Φ.Ο.Μ. (Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης "Ο Θεόφιλος")
Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018 7 μ.μ.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού προγράμματος που πραγματοποιεί, το σχολικό έτος 2017-2018 ,το 6ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης “Γιάννης & Αριστείδης Δελής” με τίτλο “Κι αν σου μιλώ με παραμύθια...”.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Προλογικά
Παναγιώτης Σκορδάς,
Διευθυντής 6ου Γυμνασίου Μυτιλήνης
Αναγνώσεις λαϊκών παραμυθιών
Διαβάζουν οι μαθήτριες: Ειρήνη-Λεμονιά Λιανέα,
Ειρήνη Οικονόμου, Ελισάβετ Καραμπάση, Σταυρούλα
Μουτζούρη, Μυρσίνη Διόλατζη, Γεωργία Κομνηνάκη,
Κατερίνα Μαρινέλλη, Γιάννης Πηγάσης.
Επιμέλεια
Σοφία Φράγκου, φιλόλογος 6ου Γυμνασίου Μυτιλήνης
Αφηγήσεις λαϊκών παραμυθιών
Αφηγούνται: Μαρία Παναγιώτου, παιδίατρος, Μάγδα
Δεδούση, μέλος του συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 6ου
Γυμνασίου Μυτιλήνης
Μελοποιημένα “παραμύθια”
Επιμέλεια - διδασκαλία
Μυρσίνη Γαλετσέλλη, Μουσικός 6ου Γυμνασίου Μυτιλήνης

Παραμύθι
Στίχοι-Μουσική: Ορφέας Περίδης
Παραμύθι με λυπημένο τέλος
Στίχοι-Μουσική: Μιλτιάδης Πασχαλίδης
ΟΡΧΗΣΤΡΑ
Κιθάρα: ..................Σταυρούλα Μουτζούρη
Αρμόνιο: ................Ειρημόνα Λιανέα
Τουμπελέκι: ...........Κυριάκος Αθανασάς
Σαντούρι: ...............Σοφία Σκορδά (Μουσικό Σχολείο)
Μαντολίνο: ............Στέλιος Σκορδάς (Μουσικό Σχολείο)
ΧΟΡΩΔΙΑ...............  Νικολέτα Ψαρρή Κατερίνα Διόλατζη Μυρσίνη Δουμούζη Γεωργία Κομνηνάκη Χριστίνα Παχύ Ηλίας Καλαφάτης Ίβα Ιστρέφι Ελισάβετ Καραμπάση Γαβριέλλα Γιαννή Αγγελική Αξαρλή Βενετία Βαζλαδέλη Ελένη Καραϊσκάκη Ιωάννα Καριωτέλλη Χρήστος Κεκερίδης Μαριάνθη Κουτσκουδή Ζαχαρούλα Μέστρου Ειρήνη Οικονόμου Μελίνα Ρόκο Αρήνα Μοράρου Ευστρατία Τσιγάρα Αθηνά Μαχαίρα Μαριάννα Πέται Μελπομένη Καλαϊτζή


Ημερομηνία Εκδήλωσης:

Κυρ, 04/02/2018 - 19:00

  Σαμοθράκης 3-5, 81100 (Μυτιλήνη)
  6972210895
  1977fom@gmail.com

Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

Αγάπη είναι να διαβάζουμε μαζί

Φωτογραφία του χρήστη Love2read2gether.

Με κεντρικό μήνυμα ΑΓΑΠΗ είναι να διαβάζουμε ΜΑΖΙ,  η δράση φιλοδοξεί να προσκαλέσει το κοινό, βιβλιόφιλο και μη, να μπει σ’ ένα βιβλιοπωλείο και να διαλέξει το βιβλίο που θα δωρίσει στο 
αγαπημένο του πρόσωπο, γράφοντας στον ειδικά τυπωμένο σελιδοδείκτη τις ιδιαίτερες ευχές του.

Αυτόν το Φεβρουάριο μπορούμε όλοι μας να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας στα πρόσωπα που αγαπάμε ΚΑΙ με ένα βιβλίο!

Mια πρωτοβουλία της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου, σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ-Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου.

#love2read2gether


Ούζο όταν πιεις... Με αφορμή έναν περίπατο

Αποτέλεσμα εικόνας για ουζο όταν πιεις

Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στις 13.00 το μεσημέρι το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης οργανώνει έναν διαφορετικό περίπατο στην Πλάκα και στο Μοναστηράκι, όπου θα γνωρίσουμε τις παλιές ταβέρνες και την ιστορία τους.

Διάσημα στέκια καλλιτεχνών και διανοουμένων, κουτούκια όπου σύχναζαν οι πλαιοί Αθηναίοι, ταβέρνες που γνωρίσαμε από τον κινηματογράφο. 

Θα μάθουμε ποια είναι η πιο παλιά ταβέρνα της Πλάκας, τα «παθήματα» του Παπαδιαμάντη, τα αγαπημένα στέκια του Ορέστη Μακρή, αλλά και ποιητών όπως ο Γιώργος Σεφέρης.

Θα μάθουμε τι ήταν τα τζιερτζίδικα και τι συνέβαινε όταν άνοιγαν τα καινούργια βαρέλια με κρασί στην Πλάκα.

Ο περίπατός μας θα ολοκληρωθεί στο παντοπωλείο Περί Λέσβου στην οδό Αθηνάς, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε μοναδικά παραδοσιακά προϊόντα του νησιού και να γευτούμε το περίφημο ούζο του.

Με την ευκαιρία θα παρουσιάζουμε γνωστές και άγνωστες πτυχές ιστοριών που συνδέονται με αυτό το ελληνικό απεριτίφ

Ούζο όταν πιεις

Από το βράδυ ως το πρωί
δική μου είναι η ζωή
κι όλο το κόσμο κατακτώ
φίνο ουζάκι σαν ρουφώ

Όλος ο κόσμος είναι θύμα μου
σαν έχω ούζο και μεθάω
κι οι πολισμάνοι όταν θα με δουν
μελάνι αμολάω

Ούζο όταν πιεις
γίνεσαι ευθύς
βασιλιάς δικτάτορας, Θεός και κοσμοκράτορας
σαν το καλοπιείς
βρε θα ευφρανθείς
κι όλα πια στο κόσμο ρόδινα θε να τα δεις

Δική μου είναι η Ελλάς
που στη κατάντια της γελάς
της λείπει το ένα της ποδάρι
που της το παίξανε στο ζάρι

Εγώ θα γίνω παντοκράτορας
κι ο κόσμος στάχτη αν θα γίνει
ο ένας θα μ’ ανάβει το σεβντά
κι ο άλλος θα το σβήνει


Το 1977 κυκλοφόρησε το τραγούδι «Ούζο όταν πιεις» με ερμηνεύτρια την Χάρις Αλεξίου. Ήταν μέρος του δίσκου «24 τραγούδια», ο οποίος περιλάμβανε και άλλες μετέπειτα επιτυχίες, όπως το «Όλες του κόσμου οι Κυριακές» και το «Τι γλυκό να σ΄ αγαπούν». Το τραγούδι όμως που συνδέθηκε με το ούζο δεν ήταν καινούργιο. Πρόκειται για διασκευή του «Πρέζα όταν πιεις», το οποίο είχε πρωτοερμηνεύσει η Ρόζα Εσκενάζυ το 1934. Τους στίχους είχε γράψει ο Αιμίλιος Σαββίδης και τη μουσική ο Σώσος Ιωαννίδης. ... 

Διαβάστε όλο το άρθρο: http://www.mixanitouxronou.gr/preza-otan-piis-vre-tha-effranthis-to-tragoudi-pou-logokrine-o-metaxas-epidi-itan-chasiklidiko-eno-ironevotan-ke-tin-ellas-to-ekane-epitichia-i-charis-alexiou-allazontas-tin-lexi-pre/


Αποκριάτικα εργαστήρια για παιδιά τον Φεβρουάριο στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Αποτέλεσμα εικόνας για αποκριάτικα εργαστήρια μουσειο σχολικής ζωής
Μικροί Καλλιτέχνες
Βιωματικό εικαστικό εργαστήρι για παιδιά 4-7 ετών


Στο βιωματικό εργαστήρι «Μικροί Καλλιτέχνες», θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε, να παρατηρήσουμε και να επεξεργαστούμε διάφορες μορφές τέχνης, όπως την Ζωγραφική, την Γλυπτική, την Αρχιτεκτονική!
Μέσα από δραστηριότητες κουκλοθέατρου, θεατρικού παιχνιδιού και εικαστικών, κάθε φορά θα ανακαλύπτουμε ένα έργο τέχνης και θα γνωρίζουμε τον καλλιτέχνη που το εμπνεύστηκε και το δημιούργησε!
Έπειτα θα μπορούμε όλοι μας να μεταμορφωνόμαστε σε μικρούς καλλιτέχνες, φτιάχνοντας τα δικά μας έργα τέχνης, διαλέγοντας διάφορα χρώματα και υλικά  και να τα παρουσιάζουμε ο ένας στον άλλο!
Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη ομάδα μικρών καλλιτεχνών, δημιουργώντας κάθε φορά μοναδικά έργα τέχνης!!!
Σάββατο 3 Φεβρουαρίου, 11:00: «Σενέτσιο»Παουλ Κλεέ
Στην πρώτη συνάντηση μας για τον Φεβρουάριο θα γνωρίσουμε τον Σενέτσιο, το πορτρέτο  ενός άνδρα, το οποίο δημιούργησε με έναν μοναδικό τρόπο ο ζωγράφος Πάουλ Κλεέ. Θα ανακαλύψουμε τα σχήματα και τα χρώματα στο πρόσωπο του, θα παίξουμε και θα δημιουργήσουμε μοναδικά πορτρέτα με πολλά σχήματα και χρώματα.
Σάββατο 10 Φεβρουαρίου, 11:00: «Κυκλαδικά Ειδώλια», Κυκλαδική Τέχνη
Έφτασε η στιγμή να κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο, να γυρίσουμε πίσω στον κυκλαδικό πολιτισμό και να εξερευνήσουμε, πως οι καλλιτέχνες της εποχής κατασκεύαζαν τα διάσημα ειδώλια! Γιατί άραγε όλα τα ειδώλια έχουν τα χέρια τους σταυρωμένα μπροστά στην κοιλιά τους; Είναι αγόρια ή κορίτσια; Πως να νοιώθουν άραγε στη θέση που βρίσκονται;
Ο καθένας από εμάς θα κατασκευάσει το δικό του ειδώλιο, δίνοντάς του την προσωπικότητα που θέλει και θα μας μιλήσει για αυτό, λέγοντάς μας την ιστορία του!
Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, 11:00: «Ο Μικρός Αρλεκίνος»Πάμπλο Πικάσο
Ένα μικρό αγόρι φοράει μια παράξενη στολή και ένα καπέλο! Είναι ένας μικρός αρλεκίνος! Πως νομίζετε νοιώθει και τι θα μας έλεγε αν καθόταν στην παρέα μας;
Στο εργαστήρι μας θα γνωρίσουμε διάφορους αρλεκίνους έτσι όπως τους ζωγράφισε ο Πάμπλο Πικάσο, θα φτιάξουμε πολύχρωμα καπέλα και ο καθένας από εμάς θα δημιουργήσει τον δικό του Αρλεκίνο!
 Σάββατο 24 Φεβρουαρίου, 11:00: «Ο Ηλιοφάγος»Ζουάν Μιρό
Κάποιος έφαγε τον ήλιο! Ελάτε να ανακαλύψουμε πως έγινε αυτό και ποιος το έκανε! Έχετε καμιά ιδέα;
Όλοι μαζί θα παίξουμε, θα γνωρίσουμε τη ζωγραφιά του Ζουάν Μιρό και στο τέλος ο καθένας θα δημιουργήσει ένα μοναδικό έργο τέχνης με πολύ φαντασία!
Πληροφορίες – Κρατήσεις: 
Κόστος Συμμετοχής: 12€
40€ ο κύκλος (4 εργαστήρια)
Έκπτωση 10% για αδέρφια
Οι θέσεις είναι περιορισμένες
Προτεραιότητα κρατήσεων για συμμετοχή σε ολόκληρο κύκλο
Στην τιμή των εργαστηρίων συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και η είσοδος στο Μουσείο
Διάρκεια 60 λεπτά
Σχεδιασμός – Εμψύχωση: Φιλαρέτη Ισταμπουλούογλου, Νηπιαγωγός, Εμψυχώτρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Παραμυθοσάββατα
Βιωματικό εργαστήρι για παιδιά 2-5 ετών 

Βιωματικά εργαστήρια για παιδιά από 2-5 ετών, τα παιδιά μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες, θεατρικό παιχνίδι και κατασκευές, έρχονται σε επαφή με τον μαγικό κόσμο των παραμυθιών. Μέσα από γνωστά και αγαπημένα παιδικά βιβλία, έρχονται σε πρώτη επαφή με σύνθετες έννοιες με παιγνιώδη και διασκεδαστικό τρόπο.
Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 12:00, Η Γάτα Κουμπάρα, των Μητακίδου Σούλα, Τρέσσου Ευαγγελία
Ντυθείτε γατάκια και ποντικάκια και ελάτε να περάσουμε όμορφα σε ένα διασκεδαστικό αποκριάτικο εργαστήρι με κατασκευές και παιχνίδι.
Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 12:00, Ο λύκος Ζαχαρίας στη χώρα των παραμυθιών, της Orianne Lallemand
Ο αγαπημένος λύκος Ζαχαρίας στην βόλτα του στο δάσος ανακαλύπτει πολλούς γνώριμους φίλους από τη χώρα των παραμυθιών.  Μασκέ εργαστήρι με αφήγηση παραμυθιού,  παιχνίδια και παραμυθένιες αποκριάτικες κατασκευές.
Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 12:00, Ούπς, του Jeffers Oliver
Ο χαρταετός του μικρού μας ήρωα σκάλωσε στα κλαδιά ενός δέντρου…. Ουπς… και τώρα τι θα γίνει; Ένα αποκριάτικο εργαστήρι με πολλούς χαρταετούς.
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 12:00, 10 κίτρινα παπάκια, του Eric Carle
Τα 10 κίτρινα παπάκια χάθηκαν στα πέρατα του κόσμου. Ελάτε να τα βρούμε! Θα παίξουμε μαζί τους, θα χορέψουμε και θα κάνουμε διασκεδαστικές κατασκευές .
Πληροφορίες – Κρατήσεις:
Κόστος Συμμετοχής: 12€
40€ ο κύκλος (4 εργαστήρια)
Έκπτωση 10% για αδέρφια
Οι θέσεις είναι περιορισμένες
Στην τιμή των εργαστηρίων συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και η είσοδος στο Μουσείο
Διάρκεια 60 λεπτά
Σχεδιασμός-εμψύχωση: Ελένη Αντωνοπούλου-Φιλαρέτη Ισταμπουλούογλου 

Μικροί προγραμματιστές
Εργαστήρι εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά 4 - 6 ετών

Το εργαστήρι εκπαιδευτικής ρομποτικής είναι σχεδιασμένο για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (4 και 6 ετών). Η εισαγωγή στην εκπαιδευτική ρομποτική και του αλγοριθμικού τρόπου σκέψης γίνεται με τη χρήση της “έξυπνης μέλισσας “Bee-bot”. Η Bee-bot είναι ένα ρομπότ δαπέδου, το οποίο φέρει κουμπιά στο επάνω μέρος της και μπορεί να προγραμματιστεί για να κινείται με ακρίβεια στο χώρο προχωρώντας μπροστά, πίσω και στρίβοντας αριστερά, δεξιά.
Μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων, τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες προσανατολισμού, λογικής σκέψης και μέτρησης αποστάσεων. Οι μαθητές παίζουν, εξασκούν τη φαντασία τους, ερευνούν, πειραματίζονται και επιλύουν μικρά προβλήματα με παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο.
Σάββατο 3 Φεβρουαρίου, 17:00: Ανακύκλωσε και εσύ, μη μολύνεις πια τη γη!
Ένα βιωματικό εργαστήριο που εισάγει τα παιδιά στο μαγικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής και παράλληλα τους ευαισθητοποιεί και τους ενημερώνει για τη προστασία τους περιβάλλοντος και συγκεκριμένα για την ανακύκλωση. Mε την έξυπνη μέλισσα Bee-bot οδηγό, οι μικροί μαθητές θα γνωρίσουν τους μπλε κάδους που δίνουν στα σκουπίδια μας μια νέα ζωή, θα διαχωρίσουν υλικά και θα αναγνωρίσουν το σήμα της ανακύκλωσης.
Σάββατο 10  Φεβρουαρίου, 17:00: Η Bee-bot μεταμφιέζεται
 Απόκριες ήρθαν πάλι, ζήτω το καρναβάλι! Όπως όλοι μικροί και μεγάλοι φορούν τη στολή τους το καρναβάλι έτσι η έξυπνη μέλισσα Bee-bot είναι έτοιμη να φορέσει τη στολή που θα της φτιάξεις εσύ! Διάλεξε προσεκτικά τα ρούχα της προγραμματίζοντας την, συνδύασε τα και δημιούργησε μια μοναδική αποκριάτικη στολή!
Σάββατο 17  Φεβρουαρίου, 17:00: Το καρναβάλι
 «Ο Φλεβάρης έχει βάλει τη σφραγίδα Καρναβάλι κι ύστερα φωνάζει εμπρός, τώρα γλέντι και χορός». Προγραμμάτισε την έξυπνη μέλισσα Bee-bot να εξερευνήσει τον μαγικό κόσμο του καρναβαλιού και να διαλέξει αποκριάτικες στολές! Διάλεξε μαζί της την αγαπημένη σου στολή, μεταμφιέσου και ένα υπέροχο ταξίδι προγραμματισμού και διασκέδασης σε περιμένει! Ποια στολή προτιμάς, στρουμφάκι ή κλόουν; Πρίγκιπα ή σούπερ ήρωα; Βασίλισσα ή μάγισσα; Οι επιλογές είναι πολλές, για να δούμε τι θα διαλέξεις...
Πληροφορίες – Κρατήσεις:
Κόστος Συμμετοχής: 15€
36€ ο κύκλος (3 εργαστήρια)
Έκπτωση 10% για αδέρφια
Οι θέσεις είναι περιορισμένες
Στην τιμή των εργαστηρίων συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και η είσοδος στο Μουσείο
Διάρκεια 60 λεπτά
Σχεδιασμός, Επιστημονική επιμέλεια & Εμψύχωση: Χριστίνα Παπαγεωργίου

Παιχνιδοκαμώματα
Εργαστήρι για βρέφη 18 –28 μηνών  με στοιχεία messy και sensory play

Τα παιδιά ανακαλύπτουν τον κόσμο, μέσα από τις αισθήσεις, σε ένα ταξίδι τον κόσμο των υλικών, με καινούριες υφές, χρώματα και ουσίες.  Με τη βοήθεια πάντα των γονέων, τα παιδιά γνωρίζουν σιγά σιγά πώς να εστιάζουν καλύτερα, να συγχρονίζουν χέρια, να ακούν σε παραγγέλματα, να περιεργάζονται και να συνεργάζονται.  Ένα άκρως βιωματικό, διασκεδαστικό εργαστήρι βασισμένο στο παιχνίδι, με στόχο την αισθητηριακή ανάπτυξη των παιδιών.
Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, 11:00: «Μάντεψε ποιός είμαι!».
Ελάτε γνωρίσουμε το έθιμο των μεταμφιέσεων και ας μεταμορφωθούμε παρέα, σε κλόουν, πιερότους, ζωάκια και ό,τι βάζει ο νους. Μουσική και θεατρικό παιχνίδι, έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο!
Κυριακή 11 Φεβρουαρίου, 11:00: «Ο κλόουν»
Μια μέρα γεμάτη αποκριάτικα παιχνίδια περιμένει όλα τα βρεφάκια, που παρέα με έναν αστείο κλόουν, θα παίξουν και θα τραγουδήσουν τραγούδια της αποκριάς και φυσικά και φτιάξουν τον δικό τους κλόουν.
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου, 11:00:«Καλώς το καρναβάλι»
Φορέστε την αποκριάτικη στολή σας και ελάτε να παίξουμε παρέα. Το έθιμο της αποκριάτικης μάσκας, θα μας χαρίσει αστείες στιγμές. Θα μασκαρευτούμε και θα φτιάξουμε το δικό μας, αποκριάτικο καπέλο.
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, 11:00: Ο μικρός Φλεβάρης
Αποχαιρετούμε το μήνα Φλεβάρη, με μουσικά παιχνίδια για τον Κουτσοφλέβαρο και διασκεδαστικά δρώμενα. Παρέα, φτιάχνουμε και την όμορφη νύφη του χειμώνα.
Πληροφορίες – Κρατήσεις:
Κόστος Συμμετοχής: 12€
40€ ο κύκλος (4 εργαστήρια)
Έκπτωση 10% για αδέρφια
Οι θέσεις είναι περιορισμένες
Στην τιμή των εργαστηρίων συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και η είσοδος στο Μουσείο
Διάρκεια 60 λεπτά
Σχεδιασμός - Εμψύχωση: Σαββίνα Σταυρινίδου

Μαγικά Πειράματα
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Φυσικών Επιστημών
για παιδιά 5-8 ετών

Στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα τα παιδιά εισάγονται στη μαγεία των φυσικών επιστημών και μαθαίνουν διασκεδάζοντας.  Τι είναι το φως, γιατί πατάμε στη γη και δεν πετάμε, πως μεγαλώνουν τα φυτά, πότε είναι μέρα και πότε νύχτα, τι υπάρχει πέρα από τον ουρανό, είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο εργαστήριο αυτό. Η προσέγγιση όλων των θεμάτων γίνεται με ευαισθησία, με μέσα και τεχνικές, οικείες προς το παιδί και τις αυξημένες ανάγκες του (χρήση εκπαιδευτικού δράματος, χρήση νέων τεχνολογιών, θεατρικό παιχνίδι, κ.λπ). Οι Φυσικές Επιστήμες, εμπλέκουν ενεργά το παιδί σε διαδικασίες επιστημονικής μεθόδου (παρατήρηση, ταξινόμηση, πείραμα, μοντελοποίηση, κ.λπ), βοηθώντας το να ξεπεράσει τα γνωστικά εμπόδια και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η παιδική σκέψη σε θέματα των Φυσικών Επιστημών.
Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, 11:00, Μη Νευτώνια υγρά-Τα παράξενα ρευστά
Σας περιμένουμε σε ένα διασκεδαστικό εργαστήριο για να ανακαλύψουμε και να παίξουμε με τα μη Νευτώνια ρευστά. Όλα τα μυστικά της χημείας μας περιμένουν σε ένα ξεκαρδιστικό εργαστήριο. Αλήθεια σε τι ρυθμούς λέτε να χορεύουν;
Κυριακή 11 Φεβρουαρίου, 11:00, Η πιο αποκριάτικη γλίτσα στο Μουσείο
Ένα χρωματιστό εργαστήριο είναι έτοιμα για να υποδεχτεί τους μικρούς μασκαράδες. Κόλα, χρυσόσκονη, γκλίτερ και κομφετί και είμαστε έτοιμοι για το πιο αποκριάτικο εργαστήρι χημείας. Μην ξεχάσετε τις αποκριάτικες μάσκες σας!
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, 11:00, Η μαγεία του καλειδοσκόπιου
Λίγο πριν αποχαιρετίσουμε τον χρωματιστό Φεβρουάριο, είμαστε έτοιμοι να κατασκευάσουμε τα δικά μας καλειδοσκόπια και να μάθουμε όλα τα μυστικά της μηχανικής και της λειτουργίας του. Ετοιμαστείτε να ανακαλύψουμε χιλιάδες χρώματα και σχέδια και να φτιάξουμε ξεχωριστά καλειδοσκόπια.

 Πληροφορίες – Κρατήσεις:
Κόστος Συμμετοχής: 12€
30€ ο κύκλος (3 εργαστήρια)
Έκπτωση 10% για αδέρφια
Οι θέσεις είναι περιορισμένες
Στην τιμή των εργαστηρίων συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και η είσοδος στο Μουσείο
Διάρκεια 60 λεπτά
Σχεδιασμός, Επιστημονική επιμέλεια & Εμψύχωση: Χαρίκλεια Θεοδωράκη

Σκανταλοτεχνίες
Πολυθεματικό εργαστήρι για παιδιά 3-5 ετών

Στόχος του εργαστηρίου η ανάπτυξη της φαντασίας των παιδιών, μέσα από ιστορίες, παραμύθια, μύθους και εικόνες. Μέσα από τη δραματοποίηση της ιστορίας, με τη βοήθεια των μουσικών οργάνων, παρέα με το θεατρικό παιχνίδι και τα εικαστικά, αλλά και με πειράματα πολλά, ξεδιπλώνω τον ξεχωριστό μου χαρακτήρα,  παίζω και μαθαίνω.
Ένα πραγματικά δημιουργικό εργαστήρι, που δίνει την ευκαιρία στα παιδιά, να ασχοληθούν με τις τέχνες,  γνωρίζοντας το θέατρο, τη μουσική και τη ζωγραφική, να πειραματιστούν, και να διασκεδάσουν, ζωντανεύοντας μέσα από το παιχνίδι, όμορφες ιστορίες.
Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, 12:00: «Το καρναβάλι των Ζώων», του Καμιγ Σεν-Σανς
Το καρναβάλι έφτασε.. και μαζί του τα ζώα, παρέα με τα μουσικά τους όργανα. Αφήστε τη φαντασία να γεμίσει με μουσική το εργαστήρι μας.
Ας παίξουμε!
Κυριακή 11 Φεβρουαρίου, 12:00: «Ο Αρλεκίνος».
Παρέα θα γνωρίσουμε την ιστορία ενός αγοριού, μέσα από το όμορφο παραμύθι της Ζωρζ Σαρή. Μουσική, χρώμα και χορός ανακατεύονται και το ταξίδι ξεκινά.
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου, 12:00:«Καρναβαλιστές»
Ντυθείτε με την αποκριάτικη στολή σας και ελάτε σε ένα μαραθώνιο από αποκριάτικα παιχνίδια. Αστεία δρώμενα και ατέλειωτο παιχνίδι για όλους. Φυσικά και αναμνηστική, αποκριάτικη κατασκευή.
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, 12:00:«Ο Κουτσοφλέβαρος», του Ανδρέα Καρκαβίτσα
Αντίο μικρέ Φλεβάρη. Δραματοποίηση του παραμυθιού, θεατρικό παιχνίδι και μουσικοκινητική αγωγή, στο κλείσιμο του μήνα.
Η νύφη του χειμώνα η αμυγδαλιά, θα είναι η όμορφη κατασκευή μας.
Πληροφορίες – Κρατήσεις:
Κόστος Συμμετοχής: 12€
40€ ο κύκλος (4 εργαστήρια)
Έκπτωση 10% για αδέρφια
Οι θέσεις είναι περιορισμένες
Στην τιμή των εργαστηρίων συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και η είσοδος στο Μουσείο
Διάρκεια 60 λεπτά
Σχεδιασμός - Εμψύχωση: Σαββίνα Σταυρινίδου

Μια διαφορετική βόλτα στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 4-8 ετών

 Κυριακή 11,18 Φεβρουαρίου 11:30

Μια διαφορετική βόλτα στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης που θα ξεκινήσει από τον αρχαιότερο δρόμο της Αθήνας, την οδό Τριπόδων και το Μουσείο Σχολικής Ζωής, όπου ο Παρθενώνας στο λόφο της Ακρόπολης φαντάζει στα μάτια των παιδιών σαν κάστρο ιπποτών! H κουκουβάγια η Σοφία, μια απ΄τις πολλές που ζουν από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα στη γειτονιά της Πλάκας, θα  βοηθήσει τα παιδιά να ξετυλίξουν τους μύθους και να ανακαλύψουν την ιστορία που κρύβουν τα αρχαία μνημεία της πόλης!
Πριν και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης τα παιδιά με τη βοήθεια της κουκουβάγιας Σοφίας, θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τις ιστορίες που κρύβουν σημαντικά εκθέματα του μουσείου όπως ο Τρισώματος, ο Μοσχοφόρος, οι Καρυάτιδες, η Μέδουσα, ο Ιππέας, η Σφίγγα και τόσοι άλλοι θησαυροί του μουσείου. Η κουκουβάγια θα βοηθήσει τα παιδιά να σκεφτούν για τη ζωή των αρχαίων ελλήνων, τα υλικά, τα χρώματα, την τέχνη και τη φιλοσοφία τους!
Φτάνοντας στο Μουσείο θα ακολουθήσουμε συγκεκριμένη διαδρομή, όπου θα σταματήσουμε σε επιλεγμένα εκθέματα και μέσα από μικρές δράσεις η ομάδα θα ενεργοποιηθεί  και θα φωτίσουμε  λίγο παραπάνω αυτό που κάθε μνημείο έχει να πει στα παιδιά που σήμερα επισκέπτονται το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης.
Έξω από το μουσείο θα χαρούμε όλοι μαζί τον αττικό ουρανό και το κάθε παιδί θα φτιάξει τη δική του κούκλα-κουκουβάγια!
Κόστος Συμμετοχής: 20€, Eκπτώσεις στα αδέλφια
Διάρκεια: 2,5 ώρες
Πληροφορίες – Κρατήσεις: info@ekedisy.gr 210 3250341
Σχεδιασμός-εμψύχωση: Σπυριδούλα Χρόνη, Παιδαγωγός-Εμψυχώτρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Δεν περιλαμβάνεται το εισιτήριο εισόδου για τους ενήλικες στο Μουσείο της Ακρόπολης
--
Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Διάσωσης Σχολικού Υλικού
Διεύθυνση: Τριπόδων 23, Πλάκα, 10558, Αθήνα

Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2018

Οι δημοσιογράφοι της Pressing Team κάθισαν ξανά στα… θρανία!


Φωτογραφία του χρήστη Press-ing στον Αθλητισμό. 

Στα θρανία κάθισαν ξανά οι δημοσιογράφοι-μέλη της Pressing Team, το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 σε μια όμορφη εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας που σηματοδότησε την έναρξη των δράσεων για την νέα χρονιά.

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης (Τριπόδων 23, Πλάκα) άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχθηκε τα μέλη της Pressing Team, τα οποία φιλοξένησε στον χώρο όπου έχει διαμορφωθεί μια πραγματική τάξη των αρχών του περασμένου αιώνα και μαζί τους ταξίδεψε στο χρόνο μέσα από την εξέλιξη της εκπαίδευσης στη χώρα μας γνωρίζοντας τα σχολικά εγχειρίδια, τις συνθήκες διδασκαλίας, τις ενδυματολογικές υποχρεώσεις, αλλά και τις διάφορες μορφές τιμωρίας.

Φωτογραφία του χρήστη Press-ing στον Αθλητισμό.

Φωτογραφία του χρήστη Press-ing στον Αθλητισμό.

Φωτογραφία του χρήστη Press-ing στον Αθλητισμό.

Οικοδεσπότες ήταν η Διευθύντρια του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης και Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού, Ευαγγελία Κανταρτζή και ο δημοσιογράφος/συγγραφέας και συνεργάτης του Μουσείου, Κωνσταντίνος Στοφόρος. Η κ. Κανταρτζή, υποψήφια για το Ειδικό Βραβείο, Γυναίκα της Χρονιάς 2018, για το έργο της, μίλησε για την ιστορία, τις δράσεις, τα εκθέματα και το όραμα του Μουσείου, ενώ ο κ. Στοφόρος παρουσίασε μια σύντομη θεατρική προσομοίωση λειτουργίας της σχολικής τάξης, βασισμένη στο ερευνητικό του έργο, αλλά και τα περιηγητικά προγράμματα του Μουσείου, που έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων από όλες τις γωνιές του πλανήτη.

Φωτογραφία του χρήστη Press-ing στον Αθλητισμό.


Τα μέλη της Pressing Team ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μουσείου και στο τέλος της δράσης, έκοψαν την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα τους, δίνοντας τη δέσμευση ότι η συνεργασία τους με τον φορέα μόλις ξεκίνησε και σύντομα θα ακολουθήσουν συνεργατικές δράσεις για παιδιά και ενηλίκους με σκοπό την διάδοση και ενίσχυση της προσπάθειας Διάσωσης το Σχολικού Υλικού της χώρας. Για την ιστορία, το φλουρί κέρδισε η κ. Σαββίνα Σταυρινίδου, μουσικοπαιδαγωγός και συνεργάτιδα του Μουσείου, ενώ η Pressing Team χάρισε συμβολικά στην κ. Κανταρτζή μία κούπα με το λογότυπό της.

Φωτογραφία του χρήστη Press-ing στον Αθλητισμό.

INFO

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ)   στεγάζεται σε ένα ιδιαίτερο διατηρητέο, νεοκλασικό κτίριο του 1850, στην οδό Τριπόδων 23, στην Πλάκα,  πολύ κοντά στο Μουσείο Ακρόπολης. Τελεί υπο την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και είναι μέλος του Δικτύου Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων Ιστορικού Κέντρου Αθηνών. Στόχος του Μουσείου είναι η διάσωση, η έρευνα και η μελέτη της ιστορίας της εκπαίδευσης και των σχολείων. Οι Συλλογές του περιλαμβάνουν συλλογές αναγνωστικών και σχολικών βιβλίων δημοτικού και γυμνασίου, σχολικά βιβλία από όλον τον κόσμο, παιδικά βιβλία, σχολικό υλικό (τετράδια, κασετίνες, γραφική ύλη, αρχεία, εποπτικό υλικό κλπ). Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης έχει στόχο να είναι έναw ζωντανός και ελκυστικός χώρος στον οποίο όχι μόνο παιδιά, αλλά και ενήλικες θα μαθαίνουν με βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο. Στο διατηρητέο και πανέμορφο κτίριο του Μουσείου οι επισκέπτες θα έχουν μια διαφορετική εμπειρία: κατά τη διάρκεια της ξενάγησης , θα γνωρίσουν όχι μόνο  την ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης και των σχολικών βιβλίων αλλά θα ακούσουν και την ιστορία της ομορφότερης ίσως περιοχής της Αθήνας, της Πλάκας και της οδού Τριπόδων, του αρχαιότερου δρόμου της αρχαίας Αθήνας.

Φωτογραφία του χρήστη Press-ing στον Αθλητισμό.

Η Pressing Team, όπως ονομάζεται η ομάδα που ηγείται της καμπάνιας «Pressing στον Αθλητισμό», δημιουργήθηκε από δημοσιογράφους του αθλητικού ρεπορτάζ με σκοπό τη διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή γνωστών επαγγελματιών αθλητών για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για κοινωνικά ζητήματα, όπως η φτώχεια, η αστεγία και ο κοινωνικός αποκλεισμός, καθώς και η αξιοποίηση του αθλητισμού ως εργαλείο στον αγώνα για μια καλύτερη κοινωνία.

To Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης στο Διαδίκτυο:


H Καμπάνια «Pressing στον Αθλητισμό» στο Facebook: www.facebook.com/pressing.ston.athlitismo/?fref=ts

Οι επόμενες δράσεις της καμπάνιας θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων ημερών. Με όχημα τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό, μπορούμε να πετύχουμε πολλά! Σας καλούμε όλους να τα αξιοποιήσουμε για μια καλύτερη ζωή!

Με εκτίμηση,

Γιώργος Αράπογλου - Θωμάς Βασιλάκης – Σεβαστή Βρακατσέλη
Συντονιστές Καμπάνιας «Pressing στον Αθλητισμό»

 | 6945048255 |  | 6939959106  |  | 6946702222 | pressinggwb@gmail.com

Μεζές για ούζο: Τηγανητές ελιές από τη Λέσβο


Αποτέλεσμα εικόνας για Τηγανητές ελιές

Με αφορμή τον περίπατό μας το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου που θα μας οδηγήσει στο Παντοπωλείο "Περί Λέσβου" στην οδό Αθηνάς, θα παρουσιάσουμε μερικές συνταγές για ουζάκι με προϊόντα της Μυτιλήνης.

Η συνταγή με τις τηγανητές ελιές είναι βασισμένη σε συνταγή του Στρατή Πανάγου και περιλαμβάνεται στο βιβλίο του "Η ακαταμάχητη γοητεία της Αρσενικής Κουζίνας":

Η συνταγή

1 φλιτζάνι παστές ελιές κομμένες στα δυο, χωρίς το κουκούτσι
2 ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια (εναλλακτικά ένα μέτριο κρεμμύδι)
1 ποτηράκι λευκό, ξηρό κρασί ή ξίδι
3 κουταλιές Ελαιόλαδο Λέσβου
Ρίγανη
Πιπέρι

Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι (ή τα κρεμμυδάκια), προσθέτουμε τις ελιές, αφήνουμε μέχρι να ξανθνει το κρεμμύδι, σβήνουμε με το κρασί ή το ξίδι, προσθέτουμε το πιπέρι και τη ρίγανη.Ο Περίπατος

Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στις 13.00 το μεσημέρι το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης οργανώνει έναν διαφορετικό περίπατο στην Πλάκα και στο Μοναστηράκι, όπου θα γνωρίσουμε τις παλιές ταβέρνες και την ιστορία τους.

Διάσημα στέκια καλλιτεχνών και διανοουμένων, κουτούκια όπου σύχναζαν οι πλαιοί Αθηναίοι, ταβέρνες που γνωρίσαμε από τον κινηματογράφο. 

Θα μάθουμε ποια είναι η πιο παλιά ταβέρνα της Πλάκας, τα «παθήματα» του Παπαδιαμάντη, τα αγαπημένα στέκια του Ορέστη Μακρή, αλλά και ποιητών όπως ο Γιώργος Σεφέρης.

Θα μάθουμε τι ήταν τα τζιερτζίδικα και τι συνέβαινε όταν άνοιγαν τα καινούργια βαρέλια με κρασί στην Πλάκα.

Ο περίπατός μας θα ολοκληρωθεί στο παντοπωλείο Περί Λέσβου στην οδό Αθηνάς, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε μοναδικά παραδοσιακά προϊόντα του νησιού και να γευτούμε το περίφημο ούζο του.


Οδηγός μας σε αυτό το γευστικό ταξίδι ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κώστας Στοφόρος.

Η συμμετοχή κοστίζει 10 ευρώ και περιλαμβάνει εκτός από τον περίπατο ξενάγηση στο Μουσείο

Για ομάδες των πέντε ατόμων και άνω προβλέπεται έκπτωση 20%

Απαραίτητη η κράτηση θέσεων: info@ekedisy.gr

Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, Τριπόδων 23 -Πλάκα, Στάση Μετρό Ακρόπολη. Τηλ. 2103250341


Για να γνωρίσετε το Περί Λέσβου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.perilesvou.gr